Attorney

Wsparcie prawne – blog

Mój blog

Prawo do zachowku-jak go uzyskać i komu przysługuje?

Zachowek to określony ułamek wartości udziału spadkowego. Przysługuje on spadkobiercy z tytułu dziedziczenia ustawowego. Osoba, która uprawniona jest do dziedziczenia spadku, nie może rościć sobie praw do wydania żadnej rzeczy wchodzącej w skład spadku. Osoba taka może jedynie żądać określonej kwoty za jej rzecz stanowiącej część wartości udziału spadkowego, jaki jej przysługuje w procesie dziedziczenia.

Co to jest umowa o roboty budowlane?

Warto wiedzieć, że każda realizacja dotycząca budowania na przykład nowej nieruchomości musi być poprzedzona spisaniem specjalnej umowy o roboty budowlane. Zastanawialiście się kiedyś, co dokładnie kryje się pod tymi słowami? Trzeba podkreślić, że umowa o roboty budowlane jest specjalnym kontraktem. To właśnie na jego podstawie dochodzi do realizacji określonej inwestycji, która została zlecona przez inwestora…

Pomoc prawna w sprawach rozwodowych

Z usług dobrego prawnika każdego roku korzysta coraz więcej osób. Najczęstszymi sprawami, które rozwiązuje się w Polsce są sprawy rozwodowe oraz dotyczące podziału majątku. Prawnicy w naszym kraju rozwiązują tysiące takich spraw każdego roku, a statystyki wciąż rosną.

Komu przysługuje prawo do zachowku?

Prawo do spadku przysługuje wszystkim osobom wymienionym w testamencie, który pozostawił zmarły. Jeśli nie pozostawił testamentu, lub testament, został uznany przez sąd za nieważny, sporządzony nieprawidłowo, prawo do spadku przysługuje zstępnym zmarłego oraz małżonkowi na mocy dziedziczenia ustawowego. Oczywiście prawo do spadku przysługuje w pierwszej kolejności pierwszym zstępnym zmarłego, a więc dzieciom, nie zaś od…

Niedozwolone zapisy w umowach na kredyty walutowe

Jak wyjaśnia adwokat Poznań, kursy walut stosowane powszechnie w umowach kredytowych zawieranych z bankami bardzo często bywają uznawane za tak zwane klauzule abuzywne. Stanowi to podstawę do kwestionowania umów kredytów walutowych. Przykładem takich niedozwolonych zapisów może być chociażby ten zapis pochodzący z umowy kredytowej zawartej w jednym z czołowych banków: W przypadku kredytu indeksowanego kursem…

Wysokość opłaty adiacenckiej

Opłata adiacencka naliczana jest przez gminę. To właśnie rada gminy w drodze uchwały, ustala wysokość stawki procentowej dla opłaty adiacenckiej. Obowiązuje tu jednak zasada, że stawka ta nie może przekroczyć stawek, które zostały wskazane w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Współpracuj z najlepszymi

Każdy z nas z pewnością ma świadomość tego, że w każdym fachu są prawdziwi wirtuozi i ci, którzy po prostu zarabiają na życie wykonując daną pracę. Fakty są takie, że nawet pomimo ukończenia studiów w danym kierunku, wielu mozolnych lat kształcenia, nie zawsze to, co robimy zawodowo jest naszą pasją. Skutkiem tego, siłą rzeczy –…

Zachowek. Co warto o nim wiedzieć?

Zachowek to część spadku, która przysługuje najbliższym krewnym zmarłej osoby. Ma on na celu ich zabezpieczenie finansowe, bez względu na to, jaka była wola spadkodawcy. Kwota, o jaką mają prawo ubiegać się członkowie rodziny odpowiada danemu ułamkowi wartości udziału w spadku, jaki przypadłby im w wyniku tzw. dziedziczenia ustawowego.

Realizacja marzeń – budowa domu

Budowa domu to proces wieloetapowy, co czyni to przedsięwzięcie dość czaso- i kosztochłonnym. Mimo to jednak, niezrażeni niczym rodacy, podejmują się realizacji swoich życiowych planów z godnym podziwu zapałem. Jeżeli zatem i ty zaliczasz się do grona, któremu realizacja takich właśnie planów się marzy, zapraszamy do zapoznania się z niniejszym tekstem.

Służebność przesyłu

Nabywając nieruchomość, bądź też przymierzając się do jej nabycia, jesteśmy przekonani, iż to, co na jej terenie będzie się działo, zależy tylko i wyłącznie od nas. Co, jak pokazuje życie, prawdą do końca nie jest. Na naszą nieruchomość wkroczyć może, bowiem inwestycja pod postacią chociażby budowy linii wysokiego napięcia, czy też gazociąg do przesyłu gazu…